Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

 • Od duba rovno k soli

  Dňa 22. novembra 2019 sa takmer všetci naši piataci zúčastnili divadelného predstavenia v bábkovom divadle v „Babadle“ v Prešove. Posolstvo bolo jednoduché: „Zasaďme s láskou, semienko do zeme a keď nám vyrastie, pri srdci zahreje...“ Možno tej environmentálnej tematiky je až príliš veľa, ale pravdou je, že záchrana stromov a ich osud by nikto z nás nemal brať na ľahkú váhu.

  Vzhľadom na to, že bábkové divadlo je len na krok k Slovenskému technickému múzeu v Solivare, tak kroky piatakov viedli k unikátnemu a jedinečnému objektu, ktorý žiakom ukázal komplex čerpania a varenia soli zo soľanky pochádzajúcej zo 17. storočia. Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare (ako jedinej soľnobane na Slovensku) našich žiakov zaujali natoľko, že sa tam, jednoznačne, chcú vrátiť!

    

 • Imatrikulácia žiakov 1. ročníka
 • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 18.11.2019 sa na našej škole  uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, v ktorom súťažilo 21 žiakov šiesteho až deviateho ročníka. Svoje vedomosti žiaci preukázali v dvoch kategóriach v písomnej aj ústnej časti.   Víťazi kategórií  1A a 1B budú našu školu reprezentovať na okresnom kole, ktoré sa uskutoční  v januári. Želáme im veľa úspechov.

  Kategória  1A

  1. miesto: Soňa Radačovská 6.A

  2. miesto: Natália Novická 6.A

  3. miesto: Gabriela Viktorová 7.A

  Kategória 1B

  1. miesto: Klára Stračiaková 9.C

  2. miesto: Tamara Radvanská 8.A

  3. miesto: Dorota Oboňová 9.B

  Všetkým  úspešným riešiteľom blahoželáme.

 • Oznam vedúcej ŠJ

  Vedúca ŠJ oznamuje rodičom a žiakom, že všetci žiaci (okrem žiakov 5. ročníka a žiakov, ktorí sa prihlásia do ŠKD) budú dňa 20.11.2019 (streda) automaticky odhlásení z obeda. Na obed sa však môžu prihlásiť (telefonicky, osobne alebo elektronicky) s tým, že im nebude poskytnutý zadarmo, ale ho budú musieť uhradiť - bude im stiahnutý zo zábezpeky, ktorú uhradili na začiatku školského roka.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka ZŠ Ul.17. novembra 31 v Sabinove, v súlade s § 150 ods. 5 zákona  245/2008 Z. z. (školský zákon) oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že poskytuje z organizačných dôvodov žiakom 0. – 9. ročníka /okrem žiakov 5. ročníka/ dňa 20. novembra 2019 (streda) riaditeľské voľno.

  Odôvodnenie: Dňa 20. novembra 2019 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov  5. ročníka Testovanie 5-2019 (T5-2019) zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky vo všetkých základných školách Slovenskej republiky. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Po skončení testovania žiaci 5. ročníka nepokračujú vo vyučovaní. V uvedený deň školská jedáleň a školský klub detí budú v prevádzke  podľa záujmu. V riadnom vyučovaní vo všetkých ročníkoch sa bude pokračovať 21. novembra 2019 (štvrtok).

  Pokyny k Testovaniu 5-2019 sú zverejnené na stránke www.nucem.sk.

  Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy

 • Návšteva nadaných žiakov v DSA

  V stredu 6.11.2019 sme navštívili Súkromné Gymnázium DSA v Sabinove. Najskôr sme si pozreli exponáty v menšom múzeu, ktoré majú v budove. Mali tam vystavené rôzne „retro-veci“ od písacích strojov, starých kníh, hračiek až po starú plechovku od Coca-Coly.

  Po prehliadke sme mali prvú hodinu – biológiu spolu s druhákmi v biologickom laboratóriu. Pracovali sme s mikroskopom. Pozorovali sme bunky listov kosatca a bunky hrušky. Naučili sme sa niečo o bunkách, bunkových stenách , fotosyntéze, dýchaní rastlín... Vypočuli sme si aj zopár odborných termínov k danej téme, ktoré sme už aj zabudli.

  Ďalšiu hodinu sme mali s tretiakmi. Bola to fyzika, kde sme sa rozprávali o stojatej a postupnej vlne, čo sme si pomocou lán a pružiny ukázali aj v praxi. Merali sme rýchlosť, dĺžku kmitov, počítali priemer. Zapojili sme sa do experimentov aj výpočtov. Bolo to super.

  Naša posledná hodina bola nemčina, na ktorej sme sa pomocou aplikácie Skype, mohli rozprávať so skutočnou nemeckou lektorkou z Nemecka. Témou hodiny bola škola, školské pomôcky, predmety, hobby. Napriek menším problémom so spojením, bolo zaujímavé vidieť ako to funguje na konverzácii prvákov.

  Učenie na gymnáziu bolo dobré, radi by sme sa tam vrátili.

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Dňa 28. októbra 2019 pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc žiaci 7. B pripravili pre svojich spolužiakov zaujímavé vzdelávacie podujatie. Tohtoročnou témou bolo nielen výročie narodenia spisovateľa J. G. Tajovského, ale aj vytvorenie inšpiratívneho a tvorivého podujatia k tomuto sviatku. V priebehu dňa sa v priestoroch našej školskej knižnice realizovalo rovesnícke vyučovanie, vďaka ktorému sa ostatní žiaci mohli dozvedieť mnoho informácií zo života Tajovského. Diváci si potom pozreli moderné stvárnenie poviedok Apoliena a Maco Mlieč a v kvíze si vzájomne zmerali sily z osvojených poznatkov. Naši siedmaci však nezostali iba na pôde školy, ale so svojím vystúpením zašli potešiť aj starkých z domova dôchodcov.

 • Súťaž v hláskovaní

  Dňa 28.10.2019 sa v priestoroch našej školy uskutočnil 4. ročník súťaže v hláskovaní anglických slov – “Spelling Bee”. Víťazi triednych kôl piateho ročníka si zmerali sily v hláskovaní slov v angličtine a popasovali sa so zaujímavými a zábavnými aktivitami spojenými s hláskovaním. Vyskúšali si hláskovanie za rečníckym pultom, v rámci ktorého bolo ich úlohou správne vyhláskovať čo najviac slov zo zoznamu za jednu minútu. Táto časť súťaže bola naozaj veľmi napínavá, všetci súťažiaci prejavili veľkú snahu a šikovnosť. Najúspešnejšiemu súťažiacemu sa v tejto časti podarilo správne vyhláskovať 11 slov. Celkovým víťazom sa stal a 1. miesto obsadil Rastislav Jopek z 5.B. Na 2. mieste sa umiestnila Denisa Kandrová z 5.B a 3. miesto obsadila Silvia Vojčíková z 5.D. Srdečne blahoželáme.

 • Vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže Moje obľúbené ovocie

   

  Úlohou výtvarnej súťaže bolo namaľovať obľúbené ovocie alebo zeleninu – podobu alebo príbeh. Do súťaže sa zapojilo 96 materských a základných škôl,ktoré sú zazmluvnené s firmou HOOK pre "Školský program“ aj pre nový školský rok 2019/2020. Odborná porota v zložení: Ing.Ľubor Lelovits (HOOK s.r.o), Mgr. Art Karol Petreš ( ZUŠ Kovačská 43, Košice), PaedDr. Marko Bačo (ZUŠ Kovačská 43, Košice) vyhodnotila celú súťaž a ocenila 3 najlepšie práce, ktoré získali pre svoje školy finančné výhry. Zároveň 20 najnápaditejších obrázkov ocenila porota zaujímavými vecnými cenami pre ich malých autorov. Medzi nimi bola i Rebeka Durkáčová, žiačka 5. C triedy našej školy. Srdečne blahoželáme!

 • Jesenné prázdniny

  Termín: 30.10. - 31.10.2019

  Vo vyučovaní sa bude pokračovať 4.11.2019 (pondelok)

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  Dňa 25.10.2019 sa na pôde našej školy konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V tohtoročnom 12. ročníku 10 žiaci z ôsmych a deviatych ročníkov najprv absolvovali náročný vedomostný test, vzápätí transformovali konkrétny literárny útvar na iný a v závere predniesli príhovor pri príležitosti životného jubilea J. G. Tajovského. V okresnom kole nás bude reprezentovať Tamara Radvanská, žiačka 8.A triedy, ktorá porotu presvedčila nielen svojimi vedomosťami, ale aj komunikačnými a rečníckymi znalosťami. Tamare blahoželáme a veríme, že v tvrdej okresnej konkurencii bude úspešne reprezentovať našu školu.

 • Futbalový turnaj

   

  Dňa 23.10.2019 sa v ŠH Sabinov uskutočnil turnaj futbalových prípraviek žiakov U8 a U10 sabinovských škôl. Našu školu reprezentovali chlapci 2. - 5. ročníka. Vo veľmi vyrovnaných a emotívnych  zápasoch nebola núdza o dramatické okamihy, ktoré potešili oko prítomných fanúšikov. Naši chlapci bojovali a nesklamali...V obidvoch kategóriách obsadili celkové 2. miesto pričom v oboch prípadoch im triuf ušiel o povestný vlások. Aj tento turnaj ukázal, že na našej škole je stále množstvo športových talentov, s ktorými  treba v budúcnosti pracovať a neustále rozvíjať.

 • Hovorme o jedle

  Pri príležitosti Svetového dňa potravín (výživy), ktorý si každoročne pripomíname 16. októbra sa naša škola zapojila do súťažno - vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“, ktorej cieľom je vyvolávať a podporovať aktívnu účasť detí a mládeže pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a dobrých stravovacích návykov ako súčasti zdravého životného štýlu.

  V rámci tejto aktivity a týždňa zdravej výživy si učitelia spolu so žiakmi pripravili a zrealizovali rôzne zaujímavé aktivity súvisiace so zvolenou dennou témou „Nezabúdaj na raňajky“, prostredníctvom ktorých sa zamerali na dôležitý význam pravidelnej konzumácie správne vyvážených raňajok. Žiaci spolu s učiteľmi diskutovali o uvedenej problematike, pripravili si spoločné raňajky, ochutnávali zdravé raňajkové jedlá a nápoje, vytvárali plagáty a návrhy zdravých raňajok, vymysleli báseň o raňajkách, vytvárali raňajkovú potravinovú pyramídu, riešili slovné úlohy s tematikou zdravej životosprávy a realizovali zábavné didaktické hry. V rámci vyučovania anglického jazyka si šikovné ôsmačky pripravili pre mladších spolužiakov partnerské vyučovanie s interaktívnymi aktivitami na tému zdravé raňajky, piataci vytvárali tanier svojich obľúbených raňajok a siedmaci vypracovali anglickú verziu receptov vybraných zdravých raňajkových jedál. Siedmaci si pripravili dotazník a uskutočnili prieskum v rámci šiesteho ročníka, ktorého cieľom bolo zmonitorovať ich stravovacie návyky s ohľadom na raňajky.

  Tvoriví a výtvarne zdatní žiaci sa v rámci aktivity „Hovorme o jedle“ zapojili aj do výtvarnej súťaže „Chutné maľovanie“ a žiaci so záľubou k fotografovaniu sa zapojili do fotografickej súťaže „Očami gurmána“.

 • Jeseň v škole

  Pestrofarebná  jeseň zavítala aj k nám do školy. Kreatívni žiaci z druhého stupňa využili svoju šikovnosť  pri tvorení rôznych dekorácií z jesenných plodov. Vytvorili sme tak jesenný kútik, ktorý nám navodil príjemnú jesennú atmosféru a skrášlil priestor chodby. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za ich jedinečné dekorácie.

 • "Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem..."

   

  Pod týmto heslom sa konal 11. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže "Slovensko, krajina v srdci Európy." Bol venovaný 100. výročiu smrti M. R. Štefánika. Do súťaže  bolo prihlásených vyše tisíc detských výtvarných prác.Výstava diel i vernisáž sa konali 21. 10. 2019 v Dvorane Ministerstva kultúry SR v Bratislave pod záštitou ministerky kultúry Ľ. Laššákovej. Vyhlasovateľom bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  a poriadala ju Stredná škola umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor scénické výtvarníctvo, kde sa konali v tento deň i tvorivé workshopy v kostymérskej i maskérskej dielni.Žiačka Dianka Vaľušová v súťaži získala v kategórii A1 / fotografia a multimediálne spracovanie /zvláštnu cenu poroty. Vedúcim poroty bol maliar Ondrej Zimka. Dianke srdečne blahoželáme a prajeme mnoho ďalších tvorivých úspechov.

  Mgr. Antónia Iľkivová

 • Európsky deň jazykov 2019

   

  Ovládanie jazykov je nevyhnutnosťou a právom každého človeka - toto je jedným z najdôležitejších posolstiev Európskeho dňa jazykov, ktorý sme si na našej škole pripomenuli dňa 26. 9. 2019.  Hneď ráno pri príchode do školy nás cudzojazyčne a veselo naladili ruské i slovenské ľudové piesne, ktoré si pripravili naši  šikovní ruštinári. K dobrej nálade prispeli i vlastnoručne napečené voňavé koláčiky. Počas celého dňa  si žiaci vyskúšali zaujímavé aktivity a dozvedeli sa mnohé informácie a zaujímavosti o krajinách, ktorých jazyky sa majú možnosť učiť. V anglickom jazyku sa žiaci na druhom stupni venovali rôznym aktivitám a hrám, ktoré si pre nich pripravili učitelia i starší spolužiaci. Po nemecky si zasúťažili v hrách Milionár, či Piati proti piatim. S ruským jazykom sa žiaci oboznámili prostredníctvom azbuky, výstavy ruských kníh, spievania piesní, či premietania rozprávok v ruskom jazyku.   I pre žiakov prvého stupňa si pani učiteľky pripravili množstvo tvorivých a pútavých aktivít. Tretiaci a štvrtáci naučili prvákov veselú anglickú pesničku Johny, Johny, Yes papa. Ďalší tretiaci sa zúčastnili aktivity s názvom ,,Výroky o jazykoch”. Zamýšľali sa nad ich významom, prečo je dôležité poznať a vedieť cudzí jazyk. Následne vytvárali   na túto tému plagáty. Druháci sa zoznámili s pozdravmi, ktoré sa používajú v rôznych krajinách sveta. Spájali pozdravy s názvami krajín a ich vlajkami. Pre prvákov boli pripravené úryvky rozprávok v rôznych jazykoch. Žiaci zisťovali, aký jazyk počuli v rozprávkach. Takýmto spôsobom sme spolu prežili zaujímavé dopoludnie, počas ktorého sme si lepšie uvedomili dôležitosť učenia sa jazykov, ale aj široké možnosti, ktoré nám ich znalosť v živote poskytuje. Tak, ako písali tretiaci na svojich plagátoch: "Hranice môjho jazyka sú hranicami môjho sveta."

 • Dni finančného spotrebiteľa

  Žiaci našej školy sa zapojili do aktivít  súvisiacich s  podujatím Dni finančného spotrebiteľa organizovaným Národnou bankou Slovenska. Žiaci vytvorili krátky slogan, ktorý mohol byť aj graficky znázornený, na tému: Ako sa má správať zodpovedný (finančný) spotrebiteľ? NBS poďakovala žiakom a najkrajšie práce ocenila diplomami. Všetkým zapojeným žiakom ďakujeme.

 • Oznam pre stravníkov ŠJ

  Oznamujeme rodičov, že žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni sa z obedov môžu vyhlásiť aj elektronicky cez portál www.eskoly.sk (odkaz nájdete aj na hlavnej stránke školy) po zadaní svojho prihlasovacieho mena a hesla.

  Následne sa im zobrazí aktuálny jedálny lístok, v ktorom je možné odhlásenie z obeda v konkrétne dni (najneskôr do 8.00 hod ráno). Vysvetlivky sú aj pod jedálnym lístkom, kde je zároveň uvedený aj účtovný stav stravníka. Prihlasovacie údaje dostanú žiaci od triednych učiteľov. Vyhlasovanie a prihlasovanie bude naďalej fungovať aj telefonicky na tel. č. 051/4524056 alebo 0911 950 641.

 • Projekt Land art a Procesuálne umenie

  Žiačky Zuzana Škurlová a Adela Potocká zo 6. D triedy vytvorili z jesenného prírodného materiálu mandalu v tvare srdca vo vestibule školy a žiaci z 5. C a 9. C triedy technikou koláže a asambláže výtvarne dotvorili odpadový materiál - dáždnik. Výtvarné artefakty spracovali v rámci tém Land art /Umenie z prírodnín/ a Procesuálne umenie.

 • Deň stromov

  Nepreháňame, ak povieme, že bez stromov by sme neprežili. Ľudstvu pomáhajú tak, ako žiadna iná rastlina. Pri príležitosti Medzinárodného dňa stromov sme sa v treťom októbrovom týždni venovali v škole práve im. Plnili sme rôzne úlohy v rámci environmentálneho programu RECYKLOHRY pod vedením pána učiteľa Baňasa.  Na školskom dvore sme vysadili osem ovocných stromov. Dňa 18. októbra sme zachraňovali stromy tým, že počas celého dňa žiaci nosili papier do zberu. Za každých 5 kg papiera dostali zošit z recyklovaného papiera. Nazbierali sme spolu 723 kg papiera, ktorý poputuje na recykláciu.

strana: