Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

 • Atletické preteky

  Družstvo chlapcov - víťazi okresného kola  a dve dievčatá našej školy sa v utorok 5.6.2019  zúčastnili  pretekov krajského kola v atletike družstiev žiakov ZŠ, ktoré organizovala ZŠ Šmeralova Prešov. Spomedzi ôsmich  zúčastnených škôl získalo naše družstvo  pekné šieste miesto. Ešte výraznejšie úspechy dosiahli naši žiaci v súťažiach jednotlivcov. V skoku do výšky obsadil Oliver Urvinitka výkonom 169 cm výborné štvrté miesto. Veľmi pekný úspech dosiahla aj ešte len šiestačka Sophie Lazorová, ktorá v behu na 800 m časom 2,48 min. obsadila slušné ôsme miesto.

  Úspešnému  družstvu i jednotlivcom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších športových zápoleniach.

 • Šiestaci v Sabinove diskutovali o zdravom životnom štýle

  Šiestaci zo Základnej školy na Ul. 17. novembra v Sabinove sa zapojili do projektu zameraného na zdravú výživu, životný štýl, vitamíny, prirodzený pohyb a stravu. Aktivity projektu „Žime zdravo“ realizovali v Sabinove prostredníctvom celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným v spolupráci so spoločnosťou Imunoglukan, s.r.o.

  Pravidelné cvičenie a športovanie môže priaznivo ovplyvniť imunitný systém organizmu a jeho funkcie. O imunite, zdravom životnom štýle, pravidelnom cvičení a potrebe pohybu, ale aj chorobách a rôznych ochoreniach diskutovali šikovní šiestaci spoločne s medicínskym reprezentantom spoločnosti Imunoglukan, s.r.o. Mgr. Ildikó Lengyelovou.

  Stretnutie pod názvom „Žime zdravo“ sa uskutočnilo v decembri v priestoroch školy, kde sa žiaci oboznámili s rôznymi informáciami o imunite, zdravom životnom štýle, hygiene, potrebe športových aktivít prospešných pre naše zdravie. Odbornejší pohľad na imunitu získali žiaci prostredníctvom nových informácií a definície imunitného systému ako „súboru buniek a orgánov, ktoré sa spolupodieľajú na obrane organizmu proti cudzorodým zárodkom“.

  Prednáška medicínskej reprezentantky priniesla nové informácie, ktoré žiaci ocenili počúvaním, či zapájaním sa do diskusie počas konania akcie.  To, že starať sa zodpovedne o svoju imunitu je potrebné si uvedomujú všetci. „Zoceliť“ ju môžeme najmä zdravým životným štýlom, pohybom, konzumáciou vitamínov (najmä ovocia a zeleniny), ale aj rôznymi výživovými doplnkami, ktoré nám pomáhajú  zachovať telesnú stránku zdravú.

  Vhodným výživovým doplnkom je aj Imunoglukan P4H® vo vhodnej kombinácii s vitamínom C, ktorý prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému. Imunoglukan® je vysoko purifikovaná prírodná látka, komplex biologicky aktívnych polysacharidov, získavaný izoláciou z Pleurotus ostreatus. Jeho bezpečnosť a účinnosť bola overená v klinických štúdiách a pozorovaniach, ktoré boli publikované v odbornej literatúre. Vitamín C si náš organizmus nedokáže syntetizovať, preto je potrebné prijímať ho v potrave. Je nevyhnutný pre organizmus, nakoľko v ľudskom tele plní mnoho dôležitých funkcií. Súčasťou ponuky prípravkov Imunoglukan P4H® sú kapsuly (určené na dlhodobé užívanie, ale aj Imunoglukan P4H® ACUTE pre krátkodobé využitie), Imunoglukan P4H®  sirup (určený práve predškolákom a školákom), ale aj Imunoglukan P4H® krém (určený na regeneráciu, ochranu a udržiavanie dobrého stavu kože), či Imunoglukan P4H® lotion (kozmetický prípravok vo forme telového mlieka, určený na regeneráciu , hydratáciu a zvýšenie elasticity pokožky) a Imunoglukan P4H® SynBIO kapsuly (prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného systému a k ochrane buniek pred oxidačným stresom).

  Zaujímavé stretnutie šiestakov spestrila prezentácia, odborné podané informácie, ale aj diskusia a vlastné skúsenosti žiakov s udržiavaním správneho životného štýlu. Cieľom projektu „Žime zdravo“ je správne podanie informácií (odbornosť, stručnosť, uvedenie zdrojov, názorov, príp. poznatkov z bežnej praxe), práca s textom – porozumenie čítaného textu, práca individuálneho a skupinového charakteru, práca s informačno-komunikačnými prostriedkami, komunikácia a rešpektovanie osobitosti žiaka a prezentácia vlastného názoru.

  V závere stretnutia si všetci spoločne pochutnali na „zdravých tanieroch“ plných ovocia a zeleniny, ktoré pripravili samotní žiaci. Projekt „Žime zdravo“ patrí medzi aktivity celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.

  Mgr. Ľuboš Lukáč

 • Pozvánka "Rodina a škola"

  Rodičovské združenie pri Základnej škole na Ul. 17. novembra Sabinov organizuje v spolupráci so školou III. ročník akcie "Rodina a škola". Cieľom akcie je neformálne stretnutie rodičov, učiteľov a žiakov školy pri športových aktivitách (hry, futbal, bedminton, basketbal, stolný tenis, volejbal, súťaže pre najmenších, maľovanie na tvár a pod.) v areáli školy.

  Termín akcie: 31. máj 2019 (piatok)

  Registrácia prihlásených rodičov bude od 15.00 hod. do 15.30 hod. Program začína o 15.30 hod.

  Pre prihlásených rodičov a žiakov školy je  zabezpečený pitný režim a guláš.

 • Školská florbalová liga

  Dňa 29.05.2019 v športovej hale ZŠ - Hviezdoslavova 1 Lipany vyvrcholila Školská florbalová liga ml. žiakov 2018/2019. Dlhodobého turnaja sa zúčastnili družstvá ôsmich základných škôl z okresu Sabinov. Medzi inými aj žiaci našej školy. V tvrdej a vyrovnanej konkurencii chlapci podávali kvalitné výkony, ktoré im v konečnom hodnotení vyniesli zaslúžené medailové 3. miesto. 

  Chlapcom ďakujeme za predvedenú hru, reprezentáciu školy i mesta Sabinov a do budúcnosti prajeme ešte veľa športových úspechov.

 • „Mám básničku na jazýčku“

  Aj v tomto školskom roku si svojich priaznivcov našla recitátorská súťaž „Mám básničku na jazýčku,“ ktorú každoročne organizujeme pre žiakov prvého ročníka. Súťaž sa uskutočnila dňa 29.05.2019, kedy mali možnosť naši prváci ukázať, ako sa vedia popasovať s básničkami a príbehmi, ako sa vedia postaviť pred porotu a bez trémy a s odvahou zabojovať o prvé miesta. Odvahu nabralo 10 žiakov. Všetci boli výborní, no porota sa nakoniec rozhodla takto:

                        1. miesto: Dominika Košalková 1.C

                        2. miesto: Katarína Eliášová 1.A

                        3. miesto: Tomáš Kyseľa 1.C

                        4. miesto: Laura Letkovská 1.B

                        5. miesto: Lukáš Kušnír 1.B

  Veríme, že svoj talent budú aj naďalej rozvíjať a prezentovať sa v ďalších literárnych súťažiach.

  Koordinátorky školskej knižnice

 • Sabinovské nadané deti baví kreatívne myslieť a tvoriť

  Nadané deti zo základnej školy na ul. 17. novembra v Sabnove sa zapojili do zaujímavého projektu českého Centra nadání v Prahe. Zábavné učenie v rámci projektu pod názvom Fort IQ bolo zamerané na riešenie logických úloh, čítanie s porozumením, matematických rébusov a rôznych záhadných úloh.

  Samotný projekt Fort IQ prináša nové možnosti rozvoja pre aktívnych rodičov detí predškolského a školského veku, no predovšetkým pre angažovaných učiteľov materských a základných škôl. Cieľom sú aktivity zamerané na cielený rozvoj rozumových schopností detí a žiakov. Autormi projektu Fort IQ sú PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. a Václav Fořtík. Projekt aktívneho rozvoja desiatich základných oblastí intelektu môžeme u detí podporovať cielene, vedome a systematicky.

  Skupina testovaných žiakov jednotlivé úlohy zaujali. Spoločne si tak otestovali postreh, pozornosť a zrakové vnímanie v „bludisku“, pri hľadaní rozdielov medzi obrázkami, matematické myslenie pri dopĺňaní logickej postupnosti. Zaujímavými boli úlohy zamerané na rozvoj priestorovej predstavivosti, logické usporiadanie viet podľa dejovej následnosti, či riešenie algebrogramu.

  Spoločné riešenie logických úloh prezenčnou formou vystriedalo samotné testovanie, v ktorom nadaní žiaci preverili logické myslenie. Medzi najviac obľúbené patrili úlohy: obrázkové sudoku, spočítavanie geometrických tvarov, stavba bastily, riešenie rôznych druhov šifier a ďalšie úlohy zamerané na logické strategické uvažovanie.

  Záverečné vyhodnotenie bolo spojené s riešením úloh, ktoré robili „najväčšie problémy“. Nechýbala riaditeľka školy Mgr. Alena Mladá, ktorá zagratulovala všetkým zúčastneným školákom a trom najúspešnejším riešiteľom.

  Zábavné stretnutie pre nadaných žiakov zo Sabinova prinieslo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove prostredníctvom projektu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným, s láskavým súhlasom autorov projektu Fort IQ.

  Mgr. Ľuboš Lukáč

 • Matematické sústredenie

  Máj patrí  už tradične priaznivcom matematiky. Už po piatykrát matematický duch ovládol  na dva dni vybraných 60 žiakov 5. až 8. ročníka, ktorí sa  pohrúžili do rôznych aktivít pod vedením skúsených vedúcich – študentov košických gymnázií. Sústredenie prebiehalo priamo v priestoroch školy.  Naši žiaci skúmali,  objavovali, precvičili si svoju šikovnosť, aj strategické či logické myslenie. A nezabudnime na tímovú spoluprácu, ktorá bola najdôležitejšou počas oboch nezabudnuteľných dní. Znova zvládli Matboj, absolvovali prednášky, cvičenia, samozrejme hrali netradičné športy, popoludnie bolo venované Náboju a hrám.

  Vďaka zaň patrí združeniu STROM v Košiciach, ochotným vedúcim a našim žiakom.

 • Oznam pre rodičov detí zapísaných na základné vzdelávanie

  V zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o  elektronickej podobe výkonu verejnej moci a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme,

  že rozhodnutia o prijatí Vašich detí na základné vzdelávanie vydané riaditeľkou školy, na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb.,

  Vám boli zaslané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.

  Rozhodnutia obsahujú kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.  

  V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia Vám budú odovzdané formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii k elektronizácii úradného dokumentu v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu. Tieto rozhodnutia si môžete prísť osobne prevziať od 9. mája do 31. mája 2019 u zástupcov riaditeľky školy.

 • Oznam riaditeľky školy

  Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

  čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

  Kaufland tento rok rozbieha projekt Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

  Stačí, ak na stránke cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu registráciou pokladničných bločkov z nákupu v Kauflande do 5. júna 2019.

  Každý nákup sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 67 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2019/2020.

  Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

  Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy

 • Týždeň modrého gombíka

  Dňa 17. 5. 2019 sa na našej škole uskutočnila zbierka s názvom „Týždeň modrého gombíka“. Výnos tohtoročnej zbierky bude venovaný deťom na východnej Ukrajine, ktoré už 6. rok žijú vo vojnovom konflikte. Deťom, ktoré museli napriek okolnostiam dospieť skôr, ako mali. Radi by sme im aspoň z časti vrátili kúsok detstva, na ktorý majú právo. Našim dobrovoľníčkam sa podarilo vyzbierať krásnu sumu 138,72 eur, ktorú sme zaslali nadácii UNICEF. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za vaše príspevky.

 • Školské kolo olympiády z anglického jazyka – 4. ročník

  Dňa 15.5.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka pre žiakov 4. ročníka.  Zástupcovia z jednotlivých tried sa museli popasovať s teoretickou, ako aj s praktickou časťou. Najlepšie jazykové zručnosti preukázali títo žiaci:

  1. miesto: Silvia Vojčíková 4.C
  2. miesto: Jakub Figura 4.B
  3. miesto: Ľubica Mačišáková 4.A

  Medzi úspešných žiakov sa zaradili aj: Vanesa Bujňáková 4.A, Viktória Rusinková 4.A, Adam Tomčák 4.B a Jakub Oboňa – 4.C. Srdečne blahoželáme.

 • SARM 2019

  Dňa 15. mája 2019 sa v MsKS konal už 36. ročník SARM-u (sabinovského autorského a recitačného mája). Tento deň bol aj 135. výročím narodenia sabinovskej spisovateľky Jolany Cirbusovej. Na jej počesť sa stretli nadaní mladí spisovatelia a recitátori poézie a prózy. Aj naši žiaci sa zúčastnili daného podujatia, aby si porovnali svoje nadanie a talent, a medzi ostatnými prítomnými obhájili svoje skúsenosti. Ocenení boli títo žiaci: Soňa Hallayová zo 4.C (vlastná tvorba – próza), Dávid Eliáš z 5.A (prednes poézie), Oliver Demko zo 6.B (prednes prózy) a sme hrdí aj na laureátky: Kristína Kyseľová z 3.A (prednes poézie) a Michaela Šoltysová z 3.A (prednes prózy). Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme.

 • Kolorit slovenského ornamentu 2019

  Lucia Gurbáľová, námestníčka primátora Košíc, ocenila 2.5.2019 žiačky - Emku Petríkovú zo 4.B  a Ely Rabatinovú z 5.B triedy. V 9. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže Kolorit slovenského ornamentu získali krásne 2. miesto, každá v svojej kategórii. Súťaže sa zúčastnilo 346 žiakov ZŠ.

  9. ročník tejto súťaže sa konal v nádhernom prostredí košického súkromného etnografického múzea Humno a konal sa pod záštitou primátora Košíc v rámci Dní Košíc. Srdečne blahoželáme a prajeme mnoho ďalších úspechov.

 • Zaujímavosti zo sveta hmyzu

  V apríli – mesiaci lesov, sa v školskej knižnici uskutočnila hodina prírodovedy pre žiakov 4. ročníka. Témou tejto hodiny boli zaujímavosti zo sveta hmyzu. Koordinátorky školskej knižnice žiakom prezentovali rôzne zaujímavosti zo života hmyzu, ktoré žiakov veľmi oslovili. Veľmi zaujímavou bola pre nich aj zbierka motýľov, ktorú si mali možnosť v školskej knižnici prezrieť.

  Nakoniec žiaci vyhľadávali rôzne zaujímavosti zo života hmyzu aj v encyklopédiách.

 • Okresné kolo Biologickej olympiády

  Dňa 25. apríla 2019 sa v priestoroch ZŠ Komenského v Lipanoch konalo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie D, ktorá je určená pre žiakov 6. a 7. ročníka. Súťažiaci mali možnosť overiť si svoje zručnosti a vedomosti v teoreticko-praktickej časti alebo prezentovať svoj poster v projektovej časti. Našu školu v teoreticko-praktickej časti reprezentovali Noel Kapitančík zo 6.A a Tamara Radvanská zo 7.A. Tamare Radvanskej sa podarilo vybojovať 1. miesto a Noel Kapitančík sa stal úspešným riešiteľom. Obom súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu a Tamare srdečne gratulujeme k získanému prvenstvu.

 • Deň Zeme

  Dňa 25.4.2019  pri príležitosti Dňa Zeme sa na našej škole zachraňovali stromy. Počas celého dňa žiaci nosili papier do zberu. Za každých 5 kg papiera dostali zošit z recyklovaného papiera. Nazbierali sme spolu 1034 kg papiera, ktorý poputuje na recykláciu. Najviac papiera v tento deň priniesla Malvínka Bartková z 2.D triedy a to 210 kg za ktoré bola ocenená.

 • Veľkonočné prázdniny

  Podľa príslušného ustanovenia vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. veľkonočné prázdniny sa začnú vo štvrtok 18. apríla a skončia v utorok 23. apríla 2019.

  Školské vyučovanie bude pokračovať v stredu 24. apríla 2019.

  Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy

 • Beseda s native speakrom

  Žiaci 2. stupňa našej školy si dňa 11. a 15. apríla spestrili hodiny angličtiny účasťou na besede s mladou študentkou - takmer ich rovesníčkou Dianou. Tá od   od svojich 3 rokov žije a teraz aj študuje v Anglicku v meste v Southampton.   Slovne aj obrazom predstavila svoju školu aj ich školský systém. Žiaci tak mali možnosť dozvedieť sa ako vyzerá napríklad jej trieda či rovnošata, koľko domácich úloh dostáva, ako je motivovaná aj hodnotená za svoju prácu, či ako trávi svoj voľný čas. Beseda sa niesla v príjemnej atmosfére, žiaci s nadšením počúvali jej slová a spontánne sa zapájali . Bola to  pre nich výborná  príležitosť, ako si overiť svoje znalosti z anglického jazyka  priamo s native speakrom. Veríme, že ich to pozitívne  motivovalo k zodpovednejšiemu prístupu k učeniu sa cudzích jazykov a k využitiu týchto vedomostí v ich budúcnosti.

 • Týždeň zdravej výživy

  Jednou z najdôležitejších vecí pre zdravý život a cestu k dlhovekosti je zdravá výživa. V piatok 12.4.2019 sme si pripomenuli týždeň zdravej výživy celoškolskou súťažou o najkrajšiu a najzdravšiu ovocno-zeleninovú dekoráciu. Žiaci za asistencie triednych učiteľov pripravovali cez prestávku svoje výtvory. Všetky tieto zdravé dekorácie boli vystavené v priestoroch našej školy. A bolo sa na čo pozerať! Každá jedna bola nádherná a vybrať tie najkrajšie stálo žiakov veľa úsilia. Prvé miesto získala trieda 4.C, 2.miesto 6.A trieda a 3. miesto 6.C. Ďakujeme žiakom a triednym učiteľom za spoluprácu pri vydarenej akcii.

 • Obvodové kolo Matematickej olympiády

  Dňa 9.4.2019 sa na pôde ZŠ Ul. 17. novembra v Sabinove konal ďalší ročník obvodového kola MOZ6, MOZ7, MOZ8 v matematickej olympiáde. Naši žiaci nás svojimi výsledkami potešili.

  Michal Kostelník zo 6.A získal 3. miesto.

  Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili aj Alan Lichvarčík (6.A), Adam Kočiš (6.A), Róbert Mészáros (7.B), Júlia Cenkerová (7.A) a Tamara Radvanská (7.A) .

  Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu a prajeme veľa ďalších úspechov.

strana: