Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

 • Organizácia vyučovania od 3.9. do 6.9.2019

  3.9. - 4.9.2019

  Poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v škole, poučenie o pravidlách cestnej premávky a bezpečnosti pri dochádzke do školy, oboznámenie žiakov s vnútorným poriadkom školy, rozdávanie učebníc, triednické práce

  0. - 1. ročník: 3 vyučovacie hodiny

  2. - 5. ročník: 4 vyučovacie hodiny

  6. - 9. ročník: 5 vyučovacích hodín

  5.9.2019

  0. - 4. ročník: 4 vyučovacie hodiny - úvodné hodiny k vyučovacím predmetom

  5. - 9. ročník: 5 vyučovacích hodín - teoretická časť účelového cvičenia Ochrana života a zdravia

  6.9.2019

  0. - 4. ročník: 4 vyučovacie hodiny - blokové vyučovanie TSV

  5. - 9. ročník: 5 vyučovacích hodín - praktická časť účelového cvičenia Ochrana života a zdravia

 • Informácia pre rodičov novoprijatých žiakov
 • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

  Riaditeľka školy oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 02.09.2019 (pondelok) o 9:00 hod na školskom ihrisku. Po slávnostnom otvorení školského roka sa uskutoční v triedach stretnutie žiakov 1. ročníka a ich rodičov, kde dostanú všetky potrebné informácie.


  Školská jedáleň začne s prevádzkou od 03.09.2019 (utorok). Na školské stravovanie sa môžete prihlásiť u vedúcej školskej jedálne od 26.08.2019 (pondelok) do 02.09.2019 (pondelok). Upozorňujeme rodičov, že stravu dostanú od 03.09.2019 len prihlásené deti. To znamená že len tie, ktorých rodičia odovzdajú vedúcej školskej jedálne Zápisný lístok na stravovanie do 2.9.2019 a svojím podpisom vezmú na vedomie  podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie.

  Pokyny k školskému stravovaniu nájdete na stránke zriaďovateľa www.sabinov.sk.

  Tešíme sa na stretnutie s Vami.

  Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy

  Na stiahnutie:

 • Organizácia vyučovania v poslednom týždni školského roka

  Riaditeľka školy oznamuje všetkým rodičom, že v dňoch 24.06.2019 (pondelok) až 27.06.2019 (štvrtok) budú mať všetci žiaci 0. – 9. ročníka 4 vyučovacie hodiny. Vyučovanie bude končiť o 11:25 hod.

  Školský klub detí bude v riadnej prevádzke do 16:30 hod. Školská jedáleň bude vydávať obedy do 13:00 hod.

  Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019 pre žiakov 9. ročníka bude 27.6.2019 o 12:30 hod v KC Na korze.

  Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019 pre žiakov 0. – 8. ročníka bude 28.6.2019 o 9:00 hod  v jednotlivých triedach.

  Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy

 • Kaufland - Čerstvé hlavičky

  Vážení učitelia, milí žiaci

  Chceme Vás informovať o výsledkoch súťaže „Čerstvé hlavičky“, ktorá prebiehala v období od 25. apríla do 5. júna 2019. V obvode sa súťaže zúčastnilo 9 škôl. Úlohou tejto súťaže bolo zaregistrovať čo najviac pokladničných bločkov z obchodného reťazca Kaufland.

  Chceme poďakovať všetkým žiakom za ich neúnavnú snahu pri zbieraní týchto bločkov, čím preukázali zomknutosť, súťaživosť , flexibilitu a chcenie dosiahnuť víťazstvo pre našu školu.

  Osobitne chceme poďakovať triednym kolektívom, ktorí najväčšou mierou prispeli k prvenstvu -  a to triedam: 5.C, 5.A, 6.A, 6.B,1.B, 2.C.

  Túto výhru sme získali aj vďaka podpore pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, ktorým patrí veľké ďakujem.

  Okrem nich veľká vďaka patrí rodičom, rodinným príslušníkom a všetkým, ktorí sa zapojili do registrácie v mene našej školy.

  Absolútnym víťazom v počte zaregistrovaných bločkov  je Kiara Grančaiová z 5. C triedy.

  Ešte raz všetkým ďakujeme a tešíme sa v budúcom školskom roku na zdravé ovocie a zeleninu.

 • Rozlúčka s deviatakmi

  Srdečne vás pozývame na rozlúčku deviatakov so základnou školou, ktorá sa uskutoční dňa 27. júna 2019 (štvrtok) o 12:30 hod v Kultúrnom centre Na korze.

 • Zber druhotných surovín

  Zber vrchnákov z PET fliaš – nazbieralo sa takmer 140 kg = 82 723 ks. Vrchnáky putovali pre Alexandra, ktorý sa predčasne narodil, má veľa diagnóz – najhoršia diagnóza je čiastočné ochrnutie všetkých štyroch končatín. Cvičenie a plávanie, ale hlavne rehabilitácie v centre Adeli v Piešťanoch mu pomôžu sa postaviť na nohy. Predajom vrchnákov získajú finančné prostriedky na rehabilitácie.

  Najviac vrchnákov nazbierali triedy: 6.B – 19 679 ks, 2.B – 11 450 ks a 4.A – 9 430 ks.

  Zberom SABI viečok a tetrapakov z mlieka SABI sme sa zapojili do 16. ročníka súťaže RECYKLUJ A VYHRAJ, ktorú organizuje Milk agro. 

  Zber SABI viečok

  Nazbierali sme 36 kg.  Zapojilo sa 23 tried.

  Naj zberači boli: Olívia Ištoňová – 1.A, Slávka Kohuláková – 8.B, Michal Damankoš – 4.B, Adela Potocká – 5.D, Ema Zdeneková – 2.B, Simona Čekanová – 5.C, Filip Hudák – 4.A, Linda Perecárová – 5.A, Liana Přikrylová – 2.A, Kristián Novosad – 6.A

  Za triedy najviac nazbierali triedy: 4.A, 1.A a 2.A

  Výrobok

  Vyrobil sa výrobok z viečok SABI a z krabíc od mlieka SABI s názvom ČARBIČKY SABIČKY.

  Zber tetrapakov z mlieka SABI

  Týmto zberom sme sa umiestnili na 5. mieste v rámci všetkých zaregistrovaných školských zariadení. Zapojilo sa 18 tried a nazbierali sme 263 kg čo je 8 477 ks.

  Za triedy najviac nazbierali 4.A, 6.B a 5.B

  Naj zberači: Tomáš Biroš – 2.D, Nela Matijová – 2.B, Nikola Semančíková – 4.B, Ema Petríková – 4.B, Mária Sofia Kováčová – 8.C, Viktória Kvašňáková – 8.C, Alex Mihok – 6.B a Petra Slovíková – 5.B

  Najusilovnejším zberačom za celú školu sa stal FILIP HUDÁK zo 4.A triedy. Nazbieral 1 857 ks tetrapakov z mlieka SABI. Odmenou mu bol tablet značky ACER.

  Odmenou pre zberačov boli peňažné poukážky v hodnote 10,- €, tričká, kľúčenky, perá, fixky, gumy, ruksačiky a štvorfarebné perá.

  Zber papiera – nazbieralo sa 255 kg.

  Zberom druhotných surovín chránime prírodu, recyklujeme a pomáhame životnému prostrediu.

 • Sabinov si pripomenul 100 rokov od úmrtia svojho slávneho rodáka Teodora Kosztku – Csontváryho

  Celý pokrokový výtvarný svet si  20. júna 2019 pripomenul  100 rokov od úmrtia významného svetového maliara, Teodora Kosztku - Csontváryho.

  Svojho slávneho rodáka si pripomenuli i Sabinovčania milou spomienkovou slávnosťou pred jeho rodným domom na námestí. Vedúca oddelenia školstva, kultúry , telesnej výchovy  a športu, Ing. Vlasta Znancová privítala prítomných a so vzácnym hosťom, maďarským  generálnym konzulom Attilom  Harasztim,  na znak úcty a vďaky  položili venčeky  vo farbách  štátnych trikolór na rodný dom umelca.

  Ľudský, filozofický, lekárnický a umelecký  odkaz umelca prítomným  priblížila vo svojom prejave Mgr. Antónia Iľkivová, ktorá sa šíreniu odkazu tejto originálnej osobnosti umenia venuje už vyše 30 rokov.

  O kultúrny program a výstavku kópií a parafráz obrazov umelca, kuriozít z jeho života, sa postarali žiaci zo ZŠ Ul. 17. novembra v Sabinove. V jubilejnom roku, ktorý UNESCO vyhlásilo v Maďarsku  za rok Csontváryho, si tak jeho rodné mesto a mladá generácia  uctila maliara, ktorý s láskou spomínal na Sabinov a kde strávil 12 rokov svojho detstva, ktoré ho sformovali do podoby jedného z najoriginálnejších umelcov prelomu 19. a 20. stor.

  Jeden z najuznávanejších svetových maliarov 20.  storočia Pablo Picasso sa o ňom po zhliadnutí Csontváryho výstavy v Paríži vyjadril :  „ Teodor Kosztka – Csontváry je jedným z najvýznamnejších umelcov centénia. Nevedel som, že že okrem mňa v tejto dobe žijú aj iní veľkí maliari. „

  Foto : Adam Karafa,  8. C, Ján Stračiak, Jozefína Tomčíková

 • Futbalový turnaj mladších žiakov a žiačok „Doliny Čergova“

  Dňa 20.6.2019 sa žiaci ktorí navštevujú futbalový krúžok, zúčastnili už štvrtého a zároveň záverečného kola školskej futbalovej ligy, ktorú organizuje ZŠ Pečovská Nová Ves.

  Na tomto turnaji sa naši žiaci umiestnili na peknom druhom mieste a domov si doniesli strieborné medaily.

 • Zážitkové učenie sa biológie

  Naši žiaci mali v rámci vyučovania biológie možnosť objavovať tajomstvá prírody na vlastné oči a zblízka pozorovať vývin motýľov. Detailne pozorovali to, čo väčšinou poznajú iba z učebníc alebo obrázkov. Sledovali a zažili rýchly rast húseníc, fascinujúcu premenu vitálnych húseníc na nehybné kukly a napokon vyliahnutie motýľov. Motýle niekoľko dní pozorovali, kŕmili a potom ich vypustili do voľnej prírody. Na internete zistili, že išlo o druh babôčky bodliakovej.

  Veľa ľudí si hmyz spája skôr s nepríjemnými zážitkami. Naši žiaci sa však na vyučovaní biológie naučili, že nie všetok hmyz je problematický, ale naopak tvorí neoddeliteľnú súčasť prírody, pretože prispieva k opeľovaniu rastlín a tiež likviduje drobných škodcov. Práve preto sme sa rozhodli vyrobiť hmyzí hotel, ktorý sme umiestnili za budovou našej školy. Pevne veríme, že sa doň nasťahujú „drobní hostia“ a bude im slúžiť ako domov.  

 • Oznam ŠKD

  Na základe vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o ŠKD 306/2009 Z. z.  oznamujeme rodičom, že  do 20. júna 2019 bude prebiehať zápis do ŠKD na školský rok 2019/2020.

  Žiadosť si môžete vyžiadať u V. Semaníkovej – vychovávateľky ŠKD.

 • Csontváryho túlavé topánky

  V rámci Dní Sabinova sa konalo vyhodnotenie 5. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Csontváryho túlavé topánky. V silnej konkurenci ZŠ i ZUŠ naša žiačka Ely Rabatinová z 5. B triedy získala cenu za kreatívny prístup. Blahoželáme!

 • Dni Sabinova 2019

  V rámci Dní Sabinova sa žiaci našej školy zúčastnili výstavy Tri kríže, Obrazová kronikárka mesta, výstavy Gabriely Grešovej i krstu knihy Sabínin sprievodca históriou Oscarového mesta.

 • Rusko mojimi farbami

  Krásne diplomy i sladká odmena k nám doputovali 17. júna 2019 z celoslovenskej umeleckej súťaže "Rusko mojimi farbami. Ruské rozprávky". Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku a Medzinárodný dom umenia pre deti "Bibiana" v Bratislave ocenili maľby žiakov 1.C triedy - Riška Judičáka, Sofie Radvanskej, Tomáša Kyseľu a Elišky Kušnírovej. Srdečne blahoželáme!

 • Celoslovenské kolo Jazykového kvetu

  V horúci piatok 14. 6. 2019 sa priestory  ZŠ Kráľa Svätopluka v  Nitre zaplnili cudzojazyčne hovoriacimi  žiakmi z celého Slovenska. Konalo sa tu totiž celoslovenské finálové kolo súťaže Jazykový kvet, v rámci ktorej majú súťažiaci možnosť predviesť svoje jazykové zručnosti v prednese poézie, prózy alebo ich dramatizácii. Z krajského kola sa do Nitry prebojovali aj dvaja sabinovskí žiaci zo ZŠ Ul. 17. novembra. Marko Kostelník z 2. B súťažil v kategórii 1. stupeň ZŠ v sekcii prevzatá próza v nemeckom jazyku. So súťažným príspevkom „ Der Hase“ (Zajac) získal výborné druhé miesto. Ema Tuptová z 8.A v kategórii 2. stupeň ZŠ súťažila v sekcii  prevzatá próza v ruskom jazyku. S rozprávkovým textom „Volšebnaja vodica“ (Zázračná voda) si v silnej konkurencii vybojovala rozprávkové prvé miesto.

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

 • Výstava posterov z ANJ

  V priebehu mesiaca jún sa v priestoroch našej školy uskutočnila výstava projektových plagátov, ktoré vytvorili žiaci II. stupňa našej školy v anglickom jazyku. Počas celého školského roka žiaci mali možnosť overiť si svoje vedomosti v jazyku a vytvárať plagáty na rôzne témy preberané na hodinách angličtiny. Vystavené práce sme spoločne so žiakmi vyhodnotili. Najviac bodov za svoje projekty získali:

  1. miesto - Alexandra  Džačovská  6.C

  2. miesto -  Viktória Triščová   5.B

  3.miesto -  Michal Kostelník  6.A          

  Blahoželáme!

 • Englishstar 2019

  Dňa 10. mája 2019 sa 44 žiakov našej školy zúčastnilo 6. ročníka medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku „Englishstar 2019“. Úlohou každého súťažiaceho bolo po dobu 60 min vypracovať  písomný test určený pre daný ročník. Žiaci siahli až na dno svojich jazykových schopností a zručností  nakoľko v hre bolo okrem iného aj množstvo zaujímavých  vecných cien. Výsledky ukázali , že až 1/3 súťažiacich dosiahla 90% a viac. Dokonca niektorým žiakom magických 100%, a tým aj možnosť zaradiť sa do hlavného žrebovania, uniklo doslova o vlások. Túto métu nakoniec dosiahla iba jedna súťažiaca Jana Ceheľská žiačka 8.C triedy, na ktorú sa však v žrebovaní o hlavné ceny pani Šťastena nakoniec neusmiala. Aj napriek tomu si všetci okrem diplomu so zlatou medailou odnášajú pocit z dobre vykonanej práce, nové skúsenosti a poznatok, že osvojovanie si jazyka ako takého sa dá aj takouto netradičnou formou. Už teraz sa všetci tešíme na ďalší ročník, ktorý dúfajme bude ešte početnejší a úspešnejší.

 • Triedne aktívy RZ

  Termín: 10.06.2019 (pondelok) od 15.00 hod.

 • Atletické preteky

  Družstvo chlapcov - víťazi okresného kola  a dve dievčatá našej školy sa v utorok 5.6.2019  zúčastnili  pretekov krajského kola v atletike družstiev žiakov ZŠ, ktoré organizovala ZŠ Šmeralova Prešov. Spomedzi ôsmich  zúčastnených škôl získalo naše družstvo  pekné šieste miesto. Ešte výraznejšie úspechy dosiahli naši žiaci v súťažiach jednotlivcov. V skoku do výšky obsadil Oliver Urvinitka výkonom 169 cm výborné štvrté miesto. Veľmi pekný úspech dosiahla aj ešte len šiestačka Sophie Lazorová, ktorá v behu na 800 m časom 2,48 min. obsadila slušné ôsme miesto.

  Úspešnému  družstvu i jednotlivcom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších športových zápoleniach.

 • Šiestaci v Sabinove diskutovali o zdravom životnom štýle

  Šiestaci zo Základnej školy na Ul. 17. novembra v Sabinove sa zapojili do projektu zameraného na zdravú výživu, životný štýl, vitamíny, prirodzený pohyb a stravu. Aktivity projektu „Žime zdravo“ realizovali v Sabinove prostredníctvom celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným v spolupráci so spoločnosťou Imunoglukan, s.r.o.

  Pravidelné cvičenie a športovanie môže priaznivo ovplyvniť imunitný systém organizmu a jeho funkcie. O imunite, zdravom životnom štýle, pravidelnom cvičení a potrebe pohybu, ale aj chorobách a rôznych ochoreniach diskutovali šikovní šiestaci spoločne s medicínskym reprezentantom spoločnosti Imunoglukan, s.r.o. Mgr. Ildikó Lengyelovou.

  Stretnutie pod názvom „Žime zdravo“ sa uskutočnilo v decembri v priestoroch školy, kde sa žiaci oboznámili s rôznymi informáciami o imunite, zdravom životnom štýle, hygiene, potrebe športových aktivít prospešných pre naše zdravie. Odbornejší pohľad na imunitu získali žiaci prostredníctvom nových informácií a definície imunitného systému ako „súboru buniek a orgánov, ktoré sa spolupodieľajú na obrane organizmu proti cudzorodým zárodkom“.

  Prednáška medicínskej reprezentantky priniesla nové informácie, ktoré žiaci ocenili počúvaním, či zapájaním sa do diskusie počas konania akcie.  To, že starať sa zodpovedne o svoju imunitu je potrebné si uvedomujú všetci. „Zoceliť“ ju môžeme najmä zdravým životným štýlom, pohybom, konzumáciou vitamínov (najmä ovocia a zeleniny), ale aj rôznymi výživovými doplnkami, ktoré nám pomáhajú  zachovať telesnú stránku zdravú.

  Vhodným výživovým doplnkom je aj Imunoglukan P4H® vo vhodnej kombinácii s vitamínom C, ktorý prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému. Imunoglukan® je vysoko purifikovaná prírodná látka, komplex biologicky aktívnych polysacharidov, získavaný izoláciou z Pleurotus ostreatus. Jeho bezpečnosť a účinnosť bola overená v klinických štúdiách a pozorovaniach, ktoré boli publikované v odbornej literatúre. Vitamín C si náš organizmus nedokáže syntetizovať, preto je potrebné prijímať ho v potrave. Je nevyhnutný pre organizmus, nakoľko v ľudskom tele plní mnoho dôležitých funkcií. Súčasťou ponuky prípravkov Imunoglukan P4H® sú kapsuly (určené na dlhodobé užívanie, ale aj Imunoglukan P4H® ACUTE pre krátkodobé využitie), Imunoglukan P4H®  sirup (určený práve predškolákom a školákom), ale aj Imunoglukan P4H® krém (určený na regeneráciu, ochranu a udržiavanie dobrého stavu kože), či Imunoglukan P4H® lotion (kozmetický prípravok vo forme telového mlieka, určený na regeneráciu , hydratáciu a zvýšenie elasticity pokožky) a Imunoglukan P4H® SynBIO kapsuly (prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného systému a k ochrane buniek pred oxidačným stresom).

  Zaujímavé stretnutie šiestakov spestrila prezentácia, odborné podané informácie, ale aj diskusia a vlastné skúsenosti žiakov s udržiavaním správneho životného štýlu. Cieľom projektu „Žime zdravo“ je správne podanie informácií (odbornosť, stručnosť, uvedenie zdrojov, názorov, príp. poznatkov z bežnej praxe), práca s textom – porozumenie čítaného textu, práca individuálneho a skupinového charakteru, práca s informačno-komunikačnými prostriedkami, komunikácia a rešpektovanie osobitosti žiaka a prezentácia vlastného názoru.

  V závere stretnutia si všetci spoločne pochutnali na „zdravých tanieroch“ plných ovocia a zeleniny, ktoré pripravili samotní žiaci. Projekt „Žime zdravo“ patrí medzi aktivity celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.

  Mgr. Ľuboš Lukáč

strana: