Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

 • Sabinov si pripomenul 100 rokov od úmrtia svojho slávneho rodáka Teodora Kosztku – Csontváryho

  Celý pokrokový výtvarný svet si  20. júna 2019 pripomenul  100 rokov od úmrtia významného svetového maliara, Teodora Kosztku - Csontváryho.

  Svojho slávneho rodáka si pripomenuli i Sabinovčania milou spomienkovou slávnosťou pred jeho rodným domom na námestí. Vedúca oddelenia školstva, kultúry , telesnej výchovy  a športu, Ing. Vlasta Znancová privítala prítomných a so vzácnym hosťom, maďarským  generálnym konzulom Attilom  Harasztim,  na znak úcty a vďaky  položili venčeky  vo farbách  štátnych trikolór na rodný dom umelca.

  Ľudský, filozofický, lekárnický a umelecký  odkaz umelca prítomným  priblížila vo svojom prejave Mgr. Antónia Iľkivová, ktorá sa šíreniu odkazu tejto originálnej osobnosti umenia venuje už vyše 30 rokov.

  O kultúrny program a výstavku kópií a parafráz obrazov umelca, kuriozít z jeho života, sa postarali žiaci zo ZŠ Ul. 17. novembra v Sabinove. V jubilejnom roku, ktorý UNESCO vyhlásilo v Maďarsku  za rok Csontváryho, si tak jeho rodné mesto a mladá generácia  uctila maliara, ktorý s láskou spomínal na Sabinov a kde strávil 12 rokov svojho detstva, ktoré ho sformovali do podoby jedného z najoriginálnejších umelcov prelomu 19. a 20. stor.

  Jeden z najuznávanejších svetových maliarov 20.  storočia Pablo Picasso sa o ňom po zhliadnutí Csontváryho výstavy v Paríži vyjadril :  „ Teodor Kosztka – Csontváry je jedným z najvýznamnejších umelcov centénia. Nevedel som, že že okrem mňa v tejto dobe žijú aj iní veľkí maliari. „

  Foto : Adam Karafa,  8. C, Ján Stračiak, Jozefína Tomčíková

 • Futbalový turnaj mladších žiakov a žiačok „Doliny Čergova“

  Dňa 20.6.2019 sa žiaci ktorí navštevujú futbalový krúžok, zúčastnili už štvrtého a zároveň záverečného kola školskej futbalovej ligy, ktorú organizuje ZŠ Pečovská Nová Ves.

  Na tomto turnaji sa naši žiaci umiestnili na peknom druhom mieste a domov si doniesli strieborné medaily.

 • Zážitkové učenie sa biológie

  Naši žiaci mali v rámci vyučovania biológie možnosť objavovať tajomstvá prírody na vlastné oči a zblízka pozorovať vývin motýľov. Detailne pozorovali to, čo väčšinou poznajú iba z učebníc alebo obrázkov. Sledovali a zažili rýchly rast húseníc, fascinujúcu premenu vitálnych húseníc na nehybné kukly a napokon vyliahnutie motýľov. Motýle niekoľko dní pozorovali, kŕmili a potom ich vypustili do voľnej prírody. Na internete zistili, že išlo o druh babôčky bodliakovej.

  Veľa ľudí si hmyz spája skôr s nepríjemnými zážitkami. Naši žiaci sa však na vyučovaní biológie naučili, že nie všetok hmyz je problematický, ale naopak tvorí neoddeliteľnú súčasť prírody, pretože prispieva k opeľovaniu rastlín a tiež likviduje drobných škodcov. Práve preto sme sa rozhodli vyrobiť hmyzí hotel, ktorý sme umiestnili za budovou našej školy. Pevne veríme, že sa doň nasťahujú „drobní hostia“ a bude im slúžiť ako domov.  

 • Oznam ŠKD

  Na základe vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o ŠKD 306/2009 Z. z.  oznamujeme rodičom, že  do 20. júna 2019 bude prebiehať zápis do ŠKD na školský rok 2019/2020.

  Žiadosť si môžete vyžiadať u V. Semaníkovej – vychovávateľky ŠKD.

 • Csontváryho túlavé topánky

  V rámci Dní Sabinova sa konalo vyhodnotenie 5. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Csontváryho túlavé topánky. V silnej konkurenci ZŠ i ZUŠ naša žiačka Ely Rabatinová z 5. B triedy získala cenu za kreatívny prístup. Blahoželáme!

 • Dni Sabinova 2019

  V rámci Dní Sabinova sa žiaci našej školy zúčastnili výstavy Tri kríže, Obrazová kronikárka mesta, výstavy Gabriely Grešovej i krstu knihy Sabínin sprievodca históriou Oscarového mesta.

 • Rusko mojimi farbami

  Krásne diplomy i sladká odmena k nám doputovali 17. júna 2019 z celoslovenskej umeleckej súťaže "Rusko mojimi farbami. Ruské rozprávky". Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku a Medzinárodný dom umenia pre deti "Bibiana" v Bratislave ocenili maľby žiakov 1.C triedy - Riška Judičáka, Sofie Radvanskej, Tomáša Kyseľu a Elišky Kušnírovej. Srdečne blahoželáme!

 • Celoslovenské kolo Jazykového kvetu

  V horúci piatok 14. 6. 2019 sa priestory  ZŠ Kráľa Svätopluka v  Nitre zaplnili cudzojazyčne hovoriacimi  žiakmi z celého Slovenska. Konalo sa tu totiž celoslovenské finálové kolo súťaže Jazykový kvet, v rámci ktorej majú súťažiaci možnosť predviesť svoje jazykové zručnosti v prednese poézie, prózy alebo ich dramatizácii. Z krajského kola sa do Nitry prebojovali aj dvaja sabinovskí žiaci zo ZŠ Ul. 17. novembra. Marko Kostelník z 2. B súťažil v kategórii 1. stupeň ZŠ v sekcii prevzatá próza v nemeckom jazyku. So súťažným príspevkom „ Der Hase“ (Zajac) získal výborné druhé miesto. Ema Tuptová z 8.A v kategórii 2. stupeň ZŠ súťažila v sekcii  prevzatá próza v ruskom jazyku. S rozprávkovým textom „Volšebnaja vodica“ (Zázračná voda) si v silnej konkurencii vybojovala rozprávkové prvé miesto.

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

 • Výstava posterov z ANJ

  V priebehu mesiaca jún sa v priestoroch našej školy uskutočnila výstava projektových plagátov, ktoré vytvorili žiaci II. stupňa našej školy v anglickom jazyku. Počas celého školského roka žiaci mali možnosť overiť si svoje vedomosti v jazyku a vytvárať plagáty na rôzne témy preberané na hodinách angličtiny. Vystavené práce sme spoločne so žiakmi vyhodnotili. Najviac bodov za svoje projekty získali:

  1. miesto - Alexandra  Džačovská  6.C

  2. miesto -  Viktória Triščová   5.B

  3.miesto -  Michal Kostelník  6.A          

  Blahoželáme!

 • Englishstar 2019

  Dňa 10. mája 2019 sa 44 žiakov našej školy zúčastnilo 6. ročníka medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku „Englishstar 2019“. Úlohou každého súťažiaceho bolo po dobu 60 min vypracovať  písomný test určený pre daný ročník. Žiaci siahli až na dno svojich jazykových schopností a zručností  nakoľko v hre bolo okrem iného aj množstvo zaujímavých  vecných cien. Výsledky ukázali , že až 1/3 súťažiacich dosiahla 90% a viac. Dokonca niektorým žiakom magických 100%, a tým aj možnosť zaradiť sa do hlavného žrebovania, uniklo doslova o vlások. Túto métu nakoniec dosiahla iba jedna súťažiaca Jana Ceheľská žiačka 8.C triedy, na ktorú sa však v žrebovaní o hlavné ceny pani Šťastena nakoniec neusmiala. Aj napriek tomu si všetci okrem diplomu so zlatou medailou odnášajú pocit z dobre vykonanej práce, nové skúsenosti a poznatok, že osvojovanie si jazyka ako takého sa dá aj takouto netradičnou formou. Už teraz sa všetci tešíme na ďalší ročník, ktorý dúfajme bude ešte početnejší a úspešnejší.

 • Triedne aktívy RZ

  Termín: 10.06.2019 (pondelok) od 15.00 hod.

 • Atletické preteky

  Družstvo chlapcov - víťazi okresného kola  a dve dievčatá našej školy sa v utorok 5.6.2019  zúčastnili  pretekov krajského kola v atletike družstiev žiakov ZŠ, ktoré organizovala ZŠ Šmeralova Prešov. Spomedzi ôsmich  zúčastnených škôl získalo naše družstvo  pekné šieste miesto. Ešte výraznejšie úspechy dosiahli naši žiaci v súťažiach jednotlivcov. V skoku do výšky obsadil Oliver Urvinitka výkonom 169 cm výborné štvrté miesto. Veľmi pekný úspech dosiahla aj ešte len šiestačka Sophie Lazorová, ktorá v behu na 800 m časom 2,48 min. obsadila slušné ôsme miesto.

  Úspešnému  družstvu i jednotlivcom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších športových zápoleniach.

 • Šiestaci v Sabinove diskutovali o zdravom životnom štýle

  Šiestaci zo Základnej školy na Ul. 17. novembra v Sabinove sa zapojili do projektu zameraného na zdravú výživu, životný štýl, vitamíny, prirodzený pohyb a stravu. Aktivity projektu „Žime zdravo“ realizovali v Sabinove prostredníctvom celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným v spolupráci so spoločnosťou Imunoglukan, s.r.o.

  Pravidelné cvičenie a športovanie môže priaznivo ovplyvniť imunitný systém organizmu a jeho funkcie. O imunite, zdravom životnom štýle, pravidelnom cvičení a potrebe pohybu, ale aj chorobách a rôznych ochoreniach diskutovali šikovní šiestaci spoločne s medicínskym reprezentantom spoločnosti Imunoglukan, s.r.o. Mgr. Ildikó Lengyelovou.

  Stretnutie pod názvom „Žime zdravo“ sa uskutočnilo v decembri v priestoroch školy, kde sa žiaci oboznámili s rôznymi informáciami o imunite, zdravom životnom štýle, hygiene, potrebe športových aktivít prospešných pre naše zdravie. Odbornejší pohľad na imunitu získali žiaci prostredníctvom nových informácií a definície imunitného systému ako „súboru buniek a orgánov, ktoré sa spolupodieľajú na obrane organizmu proti cudzorodým zárodkom“.

  Prednáška medicínskej reprezentantky priniesla nové informácie, ktoré žiaci ocenili počúvaním, či zapájaním sa do diskusie počas konania akcie.  To, že starať sa zodpovedne o svoju imunitu je potrebné si uvedomujú všetci. „Zoceliť“ ju môžeme najmä zdravým životným štýlom, pohybom, konzumáciou vitamínov (najmä ovocia a zeleniny), ale aj rôznymi výživovými doplnkami, ktoré nám pomáhajú  zachovať telesnú stránku zdravú.

  Vhodným výživovým doplnkom je aj Imunoglukan P4H® vo vhodnej kombinácii s vitamínom C, ktorý prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému. Imunoglukan® je vysoko purifikovaná prírodná látka, komplex biologicky aktívnych polysacharidov, získavaný izoláciou z Pleurotus ostreatus. Jeho bezpečnosť a účinnosť bola overená v klinických štúdiách a pozorovaniach, ktoré boli publikované v odbornej literatúre. Vitamín C si náš organizmus nedokáže syntetizovať, preto je potrebné prijímať ho v potrave. Je nevyhnutný pre organizmus, nakoľko v ľudskom tele plní mnoho dôležitých funkcií. Súčasťou ponuky prípravkov Imunoglukan P4H® sú kapsuly (určené na dlhodobé užívanie, ale aj Imunoglukan P4H® ACUTE pre krátkodobé využitie), Imunoglukan P4H®  sirup (určený práve predškolákom a školákom), ale aj Imunoglukan P4H® krém (určený na regeneráciu, ochranu a udržiavanie dobrého stavu kože), či Imunoglukan P4H® lotion (kozmetický prípravok vo forme telového mlieka, určený na regeneráciu , hydratáciu a zvýšenie elasticity pokožky) a Imunoglukan P4H® SynBIO kapsuly (prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného systému a k ochrane buniek pred oxidačným stresom).

  Zaujímavé stretnutie šiestakov spestrila prezentácia, odborné podané informácie, ale aj diskusia a vlastné skúsenosti žiakov s udržiavaním správneho životného štýlu. Cieľom projektu „Žime zdravo“ je správne podanie informácií (odbornosť, stručnosť, uvedenie zdrojov, názorov, príp. poznatkov z bežnej praxe), práca s textom – porozumenie čítaného textu, práca individuálneho a skupinového charakteru, práca s informačno-komunikačnými prostriedkami, komunikácia a rešpektovanie osobitosti žiaka a prezentácia vlastného názoru.

  V závere stretnutia si všetci spoločne pochutnali na „zdravých tanieroch“ plných ovocia a zeleniny, ktoré pripravili samotní žiaci. Projekt „Žime zdravo“ patrí medzi aktivity celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.

  Mgr. Ľuboš Lukáč

 • Pozvánka "Rodina a škola"

  Rodičovské združenie pri Základnej škole na Ul. 17. novembra Sabinov organizuje v spolupráci so školou III. ročník akcie "Rodina a škola". Cieľom akcie je neformálne stretnutie rodičov, učiteľov a žiakov školy pri športových aktivitách (hry, futbal, bedminton, basketbal, stolný tenis, volejbal, súťaže pre najmenších, maľovanie na tvár a pod.) v areáli školy.

  Termín akcie: 31. máj 2019 (piatok)

  Registrácia prihlásených rodičov bude od 15.00 hod. do 15.30 hod. Program začína o 15.30 hod.

  Pre prihlásených rodičov a žiakov školy je  zabezpečený pitný režim a guláš.

 • Školská florbalová liga

  Dňa 29.05.2019 v športovej hale ZŠ - Hviezdoslavova 1 Lipany vyvrcholila Školská florbalová liga ml. žiakov 2018/2019. Dlhodobého turnaja sa zúčastnili družstvá ôsmich základných škôl z okresu Sabinov. Medzi inými aj žiaci našej školy. V tvrdej a vyrovnanej konkurencii chlapci podávali kvalitné výkony, ktoré im v konečnom hodnotení vyniesli zaslúžené medailové 3. miesto. 

  Chlapcom ďakujeme za predvedenú hru, reprezentáciu školy i mesta Sabinov a do budúcnosti prajeme ešte veľa športových úspechov.

 • „Mám básničku na jazýčku“

  Aj v tomto školskom roku si svojich priaznivcov našla recitátorská súťaž „Mám básničku na jazýčku,“ ktorú každoročne organizujeme pre žiakov prvého ročníka. Súťaž sa uskutočnila dňa 29.05.2019, kedy mali možnosť naši prváci ukázať, ako sa vedia popasovať s básničkami a príbehmi, ako sa vedia postaviť pred porotu a bez trémy a s odvahou zabojovať o prvé miesta. Odvahu nabralo 10 žiakov. Všetci boli výborní, no porota sa nakoniec rozhodla takto:

                        1. miesto: Dominika Košalková 1.C

                        2. miesto: Katarína Eliášová 1.A

                        3. miesto: Tomáš Kyseľa 1.C

                        4. miesto: Laura Letkovská 1.B

                        5. miesto: Lukáš Kušnír 1.B

  Veríme, že svoj talent budú aj naďalej rozvíjať a prezentovať sa v ďalších literárnych súťažiach.

  Koordinátorky školskej knižnice

 • Sabinovské nadané deti baví kreatívne myslieť a tvoriť

  Nadané deti zo základnej školy na ul. 17. novembra v Sabnove sa zapojili do zaujímavého projektu českého Centra nadání v Prahe. Zábavné učenie v rámci projektu pod názvom Fort IQ bolo zamerané na riešenie logických úloh, čítanie s porozumením, matematických rébusov a rôznych záhadných úloh.

  Samotný projekt Fort IQ prináša nové možnosti rozvoja pre aktívnych rodičov detí predškolského a školského veku, no predovšetkým pre angažovaných učiteľov materských a základných škôl. Cieľom sú aktivity zamerané na cielený rozvoj rozumových schopností detí a žiakov. Autormi projektu Fort IQ sú PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. a Václav Fořtík. Projekt aktívneho rozvoja desiatich základných oblastí intelektu môžeme u detí podporovať cielene, vedome a systematicky.

  Skupina testovaných žiakov jednotlivé úlohy zaujali. Spoločne si tak otestovali postreh, pozornosť a zrakové vnímanie v „bludisku“, pri hľadaní rozdielov medzi obrázkami, matematické myslenie pri dopĺňaní logickej postupnosti. Zaujímavými boli úlohy zamerané na rozvoj priestorovej predstavivosti, logické usporiadanie viet podľa dejovej následnosti, či riešenie algebrogramu.

  Spoločné riešenie logických úloh prezenčnou formou vystriedalo samotné testovanie, v ktorom nadaní žiaci preverili logické myslenie. Medzi najviac obľúbené patrili úlohy: obrázkové sudoku, spočítavanie geometrických tvarov, stavba bastily, riešenie rôznych druhov šifier a ďalšie úlohy zamerané na logické strategické uvažovanie.

  Záverečné vyhodnotenie bolo spojené s riešením úloh, ktoré robili „najväčšie problémy“. Nechýbala riaditeľka školy Mgr. Alena Mladá, ktorá zagratulovala všetkým zúčastneným školákom a trom najúspešnejším riešiteľom.

  Zábavné stretnutie pre nadaných žiakov zo Sabinova prinieslo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove prostredníctvom projektu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným, s láskavým súhlasom autorov projektu Fort IQ.

  Mgr. Ľuboš Lukáč

 • Matematické sústredenie

  Máj patrí  už tradične priaznivcom matematiky. Už po piatykrát matematický duch ovládol  na dva dni vybraných 60 žiakov 5. až 8. ročníka, ktorí sa  pohrúžili do rôznych aktivít pod vedením skúsených vedúcich – študentov košických gymnázií. Sústredenie prebiehalo priamo v priestoroch školy.  Naši žiaci skúmali,  objavovali, precvičili si svoju šikovnosť, aj strategické či logické myslenie. A nezabudnime na tímovú spoluprácu, ktorá bola najdôležitejšou počas oboch nezabudnuteľných dní. Znova zvládli Matboj, absolvovali prednášky, cvičenia, samozrejme hrali netradičné športy, popoludnie bolo venované Náboju a hrám.

  Vďaka zaň patrí združeniu STROM v Košiciach, ochotným vedúcim a našim žiakom.

 • Oznam pre rodičov detí zapísaných na základné vzdelávanie

  V zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o  elektronickej podobe výkonu verejnej moci a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme,

  že rozhodnutia o prijatí Vašich detí na základné vzdelávanie vydané riaditeľkou školy, na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb.,

  Vám boli zaslané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.

  Rozhodnutia obsahujú kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.  

  V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia Vám budú odovzdané formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii k elektronizácii úradného dokumentu v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu. Tieto rozhodnutia si môžete prísť osobne prevziať od 9. mája do 31. mája 2019 u zástupcov riaditeľky školy.

 • Oznam riaditeľky školy

  Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

  čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

  Kaufland tento rok rozbieha projekt Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

  Stačí, ak na stránke cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu registráciou pokladničných bločkov z nákupu v Kauflande do 5. júna 2019.

  Každý nákup sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 67 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2019/2020.

  Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

  Mgr. Alena Mladá - riaditeľka školy

strana: