Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra Dodávka mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ 196,86 s DPH 196,86 HYDINA SK s. r. o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva mobilné služby pre vedúcu ŠJ s DPH 20.12.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra opakovaná dodávka zemného plynu 01/2013 91,00 s DPH 01.01.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva kúpna zmluva na dodávku potravín podľa osobitných objednávok s DPH 01.01.2013 SAJ Pekáreň, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva sortiment potravinárskych a ďalších tovarov z produkcie predávajúceho s DPH 01.01.2013 MILK-AGRO spol. s r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva tovar mäsa a mäsových výrobkov špecifikovaných v objednávkach odberateľa s DPH 02.01.2013 HYDINA SK s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva dodávky tovarov požadovaných kupujúcim s DPH 02.01.2013 Bidvest Slovakia, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra registračný poplatok za mažoretky Tedasky na rok 2013 80,00 s DPH 02.01.2013 AMaS Slovensko ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva dodávky tovaru podľa objednávok kupujúceho s DPH 02.01.2013 Prvá cateringová spol. sr. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka objednávka dodávok zeleniny na rok 2013 s DPH 02.01.2013 p. Buricová ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka dodávky sladkého pečiva v roku 2013 s DPH 02.01.2013 Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka dodávky pramenitej vody v roku 2013 s DPH 02.01.2013 Špes Rudolf - SANA ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka dodávka mrazených rýb a zeleniny v roku 2013 s DPH 02.01.2013 Ryba Košice spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka dodávky trvanlivého mlieka, cestovín, ryže a kompótov v roku 2013 s DPH 02.01.2013 ATC-JR, s. r. o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra prenájom rohoží za 12/2012 55,69 s DPH 03.01.2013 Lindstrӧm, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra telekomunikačné služby 12/2012 23,33 s DPH 03.01.2013 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra faktúra za služby pevnej siete 12/2012 67,10 s DPH 03.01.2013 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra záloha na novú verziu SW IFOsoft v o.s. 154,88 s DPH 07.01.2013 BrIS, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Fruitygarden nápoje 205,72 s DPH 07.01.2013 AG Foods SK, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva zmluva o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch s DPH 08.01.2013 Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5698