Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra Prečistenie odpadového potrubia v ŠJ 180,00 s DPH 02.09.2015 HRABČÁK - VAS s.r.o.
Faktúra Faktúra za služby mobilnej siete 150,22 s DPH 10.10.2014 Orange Slovensko, a.s.
Faktúra Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne 33,51 s DPH 04.09.2020 HYDINA SK s. r. o.
Zmluva Zmluva o odbere stravy s DPH 28.08.2020 Centrum pre deti a rodiny Sabinov
Objednávka autobus: Sabinov - Vysoké Tatry a späť s DPH 10.01.2013 Promet Trans, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra ASC Agenda Komplet 2018 349,00 s DPH 26.06.2017 aSc Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Čistiace prostriedky a pomôcky - letné upratovanie 996,83 s DPH 23.06.2017 Anna Turociová ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Spotrebný elektro materiál - II. štvrťrok 2017 27,31 s DPH 23.06.2017 Glastav, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Prenájom rohoží za obdobie 22.5.2017 - 18.6.2017 49,51 s DPH 26.06.2017 Lindstrӧm, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 05/2017 48,00 s DPH 08.06.2017 Marius Pedersen, a. s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Revízia jednofázových elektrických spotrebičov v ZŠ s DPH 28.06.2017 Stanislav VIKTOR - ELIRPROF ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Prepravné služby Sabinov - Stará Ľubovňa dňa 12.6.2017 355,20 s DPH 15.06.2017 Anton Kulaša - autobusová preprava ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Prepravné služby Sabinov - Lipovce 228,00 s DPH 08.06.2017 Anton Kulaša - autobusová preprava ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávky tepla a TÚV 05/2017 830,41 s DPH 08.06.2017 SABYT, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Služby spojené so zneškodnením odpadu zo dňa 19.5.20107 216,46 s DPH 08.06.2017 Marius Pedersen, a. s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Služby mobilnej siete 08.05.-07.06.2017 (ŠJ) 7,26 s DPH 13.06.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Doplatok el. energie za 01/2017 v ZŠ 46,97 s DPH 23.06.2017 Slovakia Energy, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za II. štvrťrok 2017 s DPH 06.07.2017 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Strava a sprievodné služby pre tureckú delegáciu - Dni Sabinova 2017 195,00 s DPH 22.06.2017 Daniella Pienap, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Činnosť technika BOZP a PO - 2. štvrťrok 2017 276,48 s DPH 07.07.2017 Kriško, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5698