Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra Dodávka bezlepkového tovaru do ŠJ 36,20 s DPH 27.03.2018 Mgr. Magdaléna Durkáčová ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Seminár Správa registratúry pre školy 20,00 s DPH 05.03.2019 RVC Prešov ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Ceny - OK Bedminton žiaci ZŠ 60,00 s DPH 15.11.2016 Krajské športové centrum ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Prenájom rohoží za obdobie 10.10. - 06.11.2016 35,46 s DPH 14.11.2016 Lindstrӧm, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Zber a likvidácia odpadu 42,00 s DPH 23.11.2016 Marius Pedersen, a. s. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Ušitie kostýmov 280,00 s DPH 22.11.2016 Dana Mikitová - zákazkové krajčírstvo ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 78,98 s DPH 07.11.2016 MILK-AGRO spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 246,15 s DPH 14.11.2016 MILK-AGRO spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dokumentácia ZŠ - november 2016 45,75 s DPH 22.11.2016 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tepla a TUV 10/2016 4 227,86 s DPH 14.11.2016 SABYT, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Služby mobilnej siete 08.10. - 07.11.2016 ŠJ 6,68 s DPH 14.11.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Čistiace prostriedky do ŠJ 393,35 s DPH 22.11.2016 Anna Turociová ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Čistiace prostriedky pre upratovačky 548,61 s DPH 24.11.2016 Anna Turociová ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Ceny - OK Bedminton žiačky ZŠ 60,00 s DPH 15.11.2016 Krajské športové centrum ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Seminár Elektronická schránka školy - novinky a povinnosti 20,00 s DPH 05.03.2019 RVC Prešov ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Pracovné stretnutie riaditeľov škôl 27.-29.03.2019 215,00 s DPH 05.03.2019 RVC Prešov ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 133,61 s DPH 03.11.2016 Inmedia, spol s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Oprava základu dane za dodávky tepla a TÚV v roku 2018 -1 109,41 s DPH 05.03.2019 SABYT, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Vodné a stočné za obdobie 29.01.2019 - 26.02.2019 689,54 s DPH 05.03.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Miestny poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad pre ŠJ na rok 2019 105,01 s DPH 05.03.2019 Mesto Sabinov ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5279