Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za II. štvrťrok 2014 s DPH 03.07.2014 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Programovateľné hračky a robotické stavebnice s DPH 04.11.2013 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za II. štvrťrok 2017 s DPH 06.07.2017 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za IV. štvrťrok 2016 s DPH 07.01.2017 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Cenový výmer "Oprava sociálnych zariadení a hygienických kútikov v triedach a kabinetoch" s DPH 19.02.2014 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na predloženie cenovej ponuky "Oprava sociálnych zariadení a hygienických kútikov v triedach a kabinetoch" s DPH 19.02.2014 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oprava sociálnych zariadení a hygienických kútikov v triedach a kabinetoch s DPH 19.02.2014 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka IKT pre rozvojové projekty s DPH 23.10.2013 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Nákup školského nábytku - šatňových skríň pre žiakov 16 500,00 bez DPH 18.05.2020 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za IV. štvrťrok 2014 s DPH 09.01.2015 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za II. štvrťrok 2018 s DPH 06.07.2018 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za III. štvrťrok 2014 s DPH 01.10.2014 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na predloženie cenovej ponuky "Programovateľné hračky a robotické stavebnice" s DPH 04.11.2013 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2020 s DPH 21.04.2020 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za IV. štvrťrok 2018 s DPH 08.01.2019 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za II. štvrťrok 2020 s DPH 02.07.2020 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za III. štvrťrok 2018 s DPH 02.10.2018 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Podlimitná zákazka Dodanie nábytku do tried 10 000,00 bez DPH 20.03.2017 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Zmluva o odbere stravy s DPH 28.08.2020 Centrum pre deti a rodiny Sabinov
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách za III. štvrťrok 2017 s DPH 02.10.2017 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5698