Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Objednávka Portrét prezidenta SR 90,00 bez DPH 04.09.2015 TASR ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Školská tabuľa DUBNO Keramic 656,00 bez DPH 03.08.2018 Tabela s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Tabletová soľ do zmäkčovača vody 36,00 bez DPH 24.03.2017 Elektroservis VV, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Podlimitná zákazka Dodanie nábytku do tried 10 000,00 bez DPH 20.03.2017 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Tabuľa Multisport do telocvične 795,00 bez DPH 07.11.2018 ERC, v. d. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne 409,74 s DPH 29.09.2017 HYDINA SK s. r. o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 257,07 s DPH 02.10.2017 MILK-AGRO spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 131,49 s DPH 26.09.2017 MILK-AGRO spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 35,74 s DPH 03.10.2017 Inmedia, spol s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 94,50 s DPH 09.10.2017 Podtatranská hydina a. s. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru - mäsa a mäsových výrobkov do školskej jedálne 118,90 s DPH 09.10.2017 HYDINA SK s. r. o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka autobus: Sabinov - Vysoké Tatry a späť s DPH 10.01.2013 Promet Trans, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne 74,58 s DPH 28.09.2017 Podtatranská hydina a. s. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne 572,87 s DPH 18.09.2017 HYDINA SK s. r. o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne 74,58 s DPH 20.09.2017 Podtatranská hydina a. s. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka OZ 7,10 s DPH 02.10.2017 Hook, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie 43,11 s DPH 02.10.2017 Hook, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka bezlepkového tovaru do školskej jedálne 22,25 s DPH 09.10.2017 Mgr. Magdaléna Durkáčová ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 149,15 s DPH 05.10.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 247,80 s DPH 03.10.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5279