Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Objednávka Školská tabuľa DUBNO Keramic 656,00 bez DPH 03.08.2018 Tabela s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Nákup školského nábytku - šatňových skríň pre žiakov 16 500,00 bez DPH 18.05.2020 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
VO: Podlimitná zákazka Dodanie nábytku do tried 10 000,00 bez DPH 20.03.2017 ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Portrét prezidenta SR 90,00 bez DPH 04.09.2015 TASR ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Tabuľa Multisport do telocvične 795,00 bez DPH 07.11.2018 ERC, v. d. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Tabletová soľ do zmäkčovača vody 36,00 bez DPH 24.03.2017 Elektroservis VV, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 306,24 s DPH 18.01.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 197,68 s DPH 18.01.2018 Inmedia, spol s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 223,28 s DPH 16.01.2018 Inmedia, spol s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ 119,77 s DPH 25.01.2018 Podtatranská hydina a. s. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne 452,69 s DPH 18.01.2018 HYDINA SK s. r. o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 190,20 s DPH 19.01.2018 Horesko, s. r. o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Dovybavenie kabinetu TSV športovými potrebami s DPH 19.01.2018 EXIsport, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 66,24 s DPH 16.01.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Ille servis obdobie KT 1-8/2018 96,70 s DPH 16.01.2018 ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Vyúčtovanie spotreby elektriny 12/2017 v ŠJ 330,35 s DPH 16.01.2018 Východoslovenská energetika, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Pedagogické tlačivá 199,20 s DPH 16.01.2018 ŠEVT a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Oprava elektrického robota v kuchyni 182,00 s DPH 16.01.2018 František Michna - FM ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Vyúčtovanie spotreby elektriny 12/2017 v ZŠ 850,48 s DPH 15.01.2018 Slovakia Energy, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 12/2017 48,00 s DPH 15.01.2018 Marius Pedersen, a. s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5698