Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra dodávka OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE" 74,00 s DPH 01.04.2014 Hook, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru 172,44 s DPH 04.05.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru 55,40 s DPH 27.04.2015 Hook, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru 16,80 s DPH 08.06.2015 Hook, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru 17,00 s DPH 25.05.2015 Hook, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru 54,47 s DPH 11.05.2015 Hook, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka ovocia a zeleniny 342,32 s DPH 13.05.2015 p. Buricová ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru 472,60 s DPH 08.06.2015 p. Buricová ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru 363,96 s DPH 26.05.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru 41,40 s DPH 08.06.2015 Hook, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru 461,87 s DPH 12.05.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru 194,64 s DPH 19.05.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru 270,52 s DPH 05.05.2015 ATC-JR, s. r. o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru 406,40 s DPH 01.06.2015 ATC-JR, s. r. o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru 126,32 s DPH 15.05.2015 ATC-JR, s. r. o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru 38,70 s DPH 25.05.2015 Hook, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Servis s DPH 02.06.2015 Elektroservis VV, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru 8,30 s DPH 11.05.2015 Hook, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru 8,35 s DPH 27.04.2015 Hook, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne 312,00 s DPH 09.05.2018 Miženčik Adrian ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5698