Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva Stavebné práce - úprava vstupných schodísk do budovy školy 2 572,02 s DPH 23.03.2018 Bc. Dušan Blaščák - Stavebné práce ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Dohoda o organizovaní predmetových olympiád s DPH 10.10.2016 Okresný úrad v Prešove, odbor školstva ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Darovacia zmluva nadácie Orange 1 300,00 s DPH 06.12.2013 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Dodatok k zmluve o pripojení s DPH 08.10.2015 Slavconet SB s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Dodatok k zmluve o dielo s DPH 24.07.2019 JOSINO, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného kola s DPH 11.09.2017 Okresný úrad v Prešove, odbor školstva ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Dohoda s spolupráci a organizovaní predmetových olympiád (SJL, ANJ, MAT, DEJ) s DPH 09.10.2015 Okresný úrad v Prešove, odbor školstva ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach s DPH 02.01.2018 MILK-AGRO spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní Olympiád z ANJ, SJL, DEJ a MAT s DPH 18.09.2017 Okresný úrad v Prešove, odbor školstva ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Skupinové úrazové poistenie pre školy 1 457,60 s DPH 13.10.2015 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb - zvoz odpadu s DPH 26.09.2016 Marius Pedersen, a. s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva zmluva na dodávku ovocia a zeleniny v školskom roku 2013/2014 s DPH 20.05.2013 Hook, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s DPH 28.05.2018 Východoslovenská energetika, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 12.12.2013 PcProfi, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva mobilné služby pre vedúcu ŠJ s DPH 20.12.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva zmluva o účasti na projekte a o započítaní didaktickej techniky s DPH 20.12.2013 Ústav informácií a prognóz školstva ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva dodávka pracovných odevov, pracovnej obuvi a ochranných pomôcok s DPH 07.04.2014 Janoli, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 30.05.2018 Kriško, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva divadelné predstavenie "Peter Black" 2.20/1žiak s DPH 16.05.2013 Divadelné centrum Martin ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva dohoda o organizovaní súťaže OK v basketbale a bedmintone s DPH 10.10.2013 Obvodný úrad Prešov ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5698