Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva Nájomná zmluva s DPH 02.01.2017 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva zmluva o účasti na projekte a o započítaní didaktickej techniky s DPH 20.12.2013 Ústav informácií a prognóz školstva ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva IKT zariadenia pre potreby školy 13 159,99 s DPH 22.03.2016 mediatip.sk, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 02.01.2015 Inmedia, spol s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 02.01.2015 Top catering s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Kúpno - predajná zmluva s DPH 02.01.2015 Miženčik Adrian ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Revízia elektrického zariadenia ZŠ a ŠJ s DPH 06.02.2015 Stanislav VIKTOR - ELIRPROF ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva O poskytovaní služby technickej ochrany objektku s DPH 01.03.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Stavebnomontážne práce - sociálne zariadenia v ŠJ 4 410,40 s DPH 24.08.2017 KRAGAS - Dušan Kravec ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 31.08.2017 PODTATRANSKÁ HYDINA a. s. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Dohoda o spolupráci pri vzdelávaní odsúdených s DPH 02.09.2013 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Dovybavenie tried a kancelárie digitálnou technikou 6 790,00 s DPH 07.11.2018 X logistics, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Zmluva o bezplatnom prevode hnuteľného majetku s DPH 16.02.2015 Metodicko-pedagogické centrum ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 02.03.2015 MUDr. Mária Matisovská ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Čiastková zmluva k rámcovej zmluve s DPH 26.01.2015 Datalan a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva dodávka pracovných odevov, pracovnej obuvi a ochranných pomôcok s DPH 07.04.2014 Janoli, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Rámcová kúpna zmluva na dodávky tovaru do ŠJ v roku 2019 s DPH 02.01.2019 Horesko, s. r. o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Rámcová zmluva s DPH 26.01.2015 Datalan a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Zmluva o odbere stravy s DPH 11.09.2017 Detský domov Slon ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Zmluva Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného kola s DPH 11.09.2017 Okresný úrad v Prešove, odbor školstva ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5373